Trong các sản phẩm Công ty TNHH thiết bị cửaTrịnh Hoàng Tiến cung cấp và lắp đặt được sản xuất tại các nước tiên tiến như Ý, Nhật, Hàn Quốc…. và các bạn thường thấy trong tài liệu, thiết bị cửa tự động (Automatic window), cổng tự động (Autoalone), thanh chắn barriers các bạn thường gặp chữ IP vậy IP có nghĩa là gì ?

IPAB (International Protection Marking) Nhãn bảo vệ máy, A là số thứ 1, B là số thứ 2

Ý NGHĨA SỐ THỨ NHẤT là  MỨC ĐỘ CHỐNG BỤI

Mức độ 1 Cho biết ngăn chặn được sự xâm nhập của các vật thể rắn lớn hơn 50mm.  Bảo vệ từ đối tượng chạm vào các bộ phận đèn do ngẫu nhiên (như bàn tay, chân). Ngăn chặn các vật có kích thước đường lớn hơn 50 mm.

Mức độ 2 Cho biết có thể ngăn chặn cuộc xâm nhập của các đối tượng có kích thước đường kính trung bình lớn hơn 12mm. Ngăn chặn sự xâm nhập của ngón tay và các đối tượng khác với kích thước trung bình (đường kính lớn hơn 12mm, chiều dài lớn hơn 80mm).

Mức độ 3 Cho biết ngăn chặn cuộc xâm nhập của các đối tượng rắn đường kính trung bình lớn hơn 2.5mm. Ngăn chặn các đối tượng (như công cụ, các loại dây hoặc tương tự) có đường kính hoặc độ dày lớn hơn 2,5 mm để chạm vào các bộ phận bên trong của đèn.

Mức độ 4 Cho biết ngăn chặn sự xâm nhập của các vật rắn lớn hơn 1.0 mm. Ngăn chặn các đối tượng (công cụ, dây hoặc tương tự) với đường kính hoặc độ dày lớn hơn 1.0 mm chạm vào bên trong của đèn.

Mức độ 5 Bảo vệ bụi. Ngăn chặn sự xâm nhập hoàn toàn của vật rắn, nó không thể ngăn chặn sự xâm nhập bụi hoàn toàn, nhưng bụi xâm nhập không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị.
Mức độ 6 Bảo vệ bụi hoàn toàn. Ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng và bụi hoàn toàn.

Ý NGHĨA SỐ THỨ HAI: MỨC ĐỘ CHỐNG NƯỚC

Mức độ 0 Cho biết không có bảo vệ.

Mức độ 1 Chỉ ngăn chặn sự xâm nhập của nước nhỏ giọt. Nước giọt thẳng đứng (như mưa, không kèm theo gió) không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

Mức độ 2 Chỉ ngăn chặn được sự xâm nhập của nước ở góc nghiêng ;là 15 độ. Hoặc khi thiết bị được nghiêng 15 độ, nước nhỏ giọt thẳng đứng sẽ không gây ra tác hại nào cho thiết bị.

Mức độ 3 Cho biết có thể ngăn chặn sự xâm nhập của tia nước nhỏ, nhẹ. Thiết bị có thể chịu được các tia nước, vòi nước sinh hoạt ở góc nhỏ hơn 60 độ (Cụ thể như mưa kèm theo gió mạnh).

Mức độ 4 Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của nước từ vòi phun.. ở tất cả các hướng.

Mức độ 5 Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của nước vòi phun có áp lực lớn ở tất cả các hướng.

Mức độ 6 Cho biết có thể chống sự xâm nhập của những con sóng lớn. Thiết bị có thể lắp trên boong tàu, thuyền, và có thể chịu được những con sóng lớn ở biền, sông.

Mức độ 7 Cho biết có thể ngâm thiết bị trong nước trong 1 thời gian ngắn ở áp lực nước nhỏ như bơm chìm..
Mức độ 8 Cho biết thiết bị có thể hoạt động bình thường khi ngâm lâu trong nước ở 1 áp suất nước nhất định nào đó, và đảm bảo rằng không có hại do nước gây ra.

Cho ví dụ: máy thuyết bị cổng có ghi IP44 có nghĩa là:

Mức độ chống bụi ở mứt 4 Cho biết thiết bị  ngăn chặn được sự xâm nhập của các vật rắn lớn hơn 1.0 mm. Ngăn chặn các đối tượng (công cụ, dây hoặc tương tự) với đường kính hoặc độ dày lớn hơn 1.0 mm chạm vào bên trong.

Mức độ chống nước:4 Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của nước từ vòi phun ở tất cả các hướng của thiết bị.

Bộ phận kỹ thuật Công ty TNHH thiết bị cửa Trịnh Hoàng Tiến rất mong nhận các câu hỏi và góp ý của các ban, các sản phẩm công ty được trình bày qua trang web trinhhoangtien.vn

Phòng Kỹ thuật