Muốn cổng mở sắt, cổng gỗ được dễ dàng thì trên mỗi cánh cổng đều có cối xoay trong đó có bạc đạn lắp trong để xoay và mở cổng, trước đây các cổng sắt tự động thường sử dụng bản lề xoay, tuy nhiên gần đây các cổng tự động đã chuyển qua dùng cối xoay bạc đạn là chủ yếu Ưu điểm của cối xoay bạc đạn so với bản lề cổng: Có mấy loại cối xoay Các…