Nhằm phủ sóng các sản phẩm công ty từ Đà Nẳng trở vào, Công ty TNHH thiết bị cửa Trịnh Hoàng Tiến tìm đại lý phân phối thiết bị cửa tự động NABCO (made in Japan), công ty cung cấp  sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt, bảo trì.

Chiết khấu cao đến các đại lý, công ty xây dựng lấy thiết bị tự động NABCO