Video cổng trượt BFT model DEIMOS UNTRA A400 tại Biệt tư đường số 11, p. Tam Bình, Thủ Đức