Thi công cổng tự động FAAC tai L-20, Khu Nam Long VALORA FUJI, Q9, Tp.HCM