Hình thi công tại Biệt thự cao cấp I12 Giang văn Minh, Q2