Thi công cổng âm sàn thủy lực BFT SUB BT tại biệt thự cao cấp quận 2