Cổng mở cánh tay đòn LUX BT (BFT Italia) thi công tại biệt thự Công ty SXTM G.B.C.O đường số 14, Trần Não, Q12